Kontakt

Nina Bergitte Bentzen

Nina Bergitte Bentzen

Nina Bergitte Bentzen
landskapsarkitekt MNLA
permakulturdesign forsker og lærer

nina@levendelandskap.com                                                          tlf. +47 477 02 789

Nina Bergitte Bentzen leverte sin master i landskapsarkitektur 2007 ved NMBU, Ås.

Tok PCD i permakultur design i 1990.Har siden praktisert og forsket på permakultur metoder og prinsipper.

Utdannet Yoga & meditasjons lærer ved Oslo Yoga skole, 1996-1999.

I sin hovedoppgave i billedvev kombinerte hun gamle billedvevteknikker med Landart, 1996-1998 ved Høyskolen for Estetiske fag.

Levende landskap jobber med «indre og ytre» landskap!